Nowa perspektywa 2014-2020 ma na celu zapewnienie jak największego rozwoju gospodarczego dla naszego kraju. Budżet unijny 2014-2020 duża uwagę zwraca na innowacyjność i kreatywność społeczeństwa. I właśnie w tym zakresie z pomocą rusza wzornictwo, które ma być sposobem lepszego i bardziej efektywnego dopasowania nowych rozwiązań do potrzeb użytkowników.

Programy w nowym budżecie 2014-2020 mają raczej charakter horyzontalny, czyli wszystkie będą traktowane tak samo, na tym samym poziomie. Design będzie wsparty dzięki projektom badawczo-rozwojowym oraz projektów mających na celu podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wzornictwo będzie dofinansowane dzięki POIR, Polska Wschodnia oraz RPO, zaś rozwój zasobów ludzkich związanych z branżą wzorniczą będzie możliwe dzięki EFS, POWER oraz RPO.