POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

fundusze_unijne

84 mln dla Podkarpacia!

11 powiatów z Podkarpacia otrzyma kwotę 84 mln euro w ramach RPO 2014-2020. Pieniądze w głównej mierze zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości oraz infrastrukturę edukacyjną. Pieniądze dla powiatów: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

PO POlska cyfrowa

INTERNET I NOWE TECHNOLOGIE W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Perspektywa finansowa kładzie dosyć spory nacisk na infrastrukturę szybkiego Internetu, po to, aby każdy mieszkaniec naszego kraju miał do niego dostęp. Czy uda się je pokonać napotykane przeszkody? Co utrudnia realizacje celu? Barierami, które spotykane są na drodze do realizacji

dotacje z unii europejskiej

Zachodniopomorskie przygotowuje się na konkursy unijne!

Już niebawem w województwie zachodniopomorskim zostaną ogłoszone konkursy dotyczące tzw. kontraktów samorządowych. Ten nabór ma na celu poznanie pomysłów na wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć. Duży nacisk w tym regionie zostanie postawiony na budowanie kontraktów samorządowych.  Co