POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

dotacje na lata 2014-2020

Śląsk wspiera środowisko w nowej perspektywie !

Mieszkańcom województwa śląskiego udało się pozyskać pieniądze w projekty mające na celu poprawę jakości życia w kwestii środowiskowej. Kwota jaką otrzymali wynosi ponad 236 mln euro. Obecnie zadaniem województwa śląskiego jest przygotowanie odpowiedniego dokumentu strategicznego → RPO 2014-2020, który służyć

unijne fundusze

Koniec naborów w województwie mazowieckim!

Tym przedsiębiorcom, którym udało się złożyć wniosek gratulujemy. Do 5 września przedsiębiorcy mieli czas, by złożyć wniosek o dotację dla mikro, małych i średnich firm. Maksymalna kwota, jaka była przeznaczona dla mazowieckich przedsiębiorców to wartość około 800 000 zł. Nabór

inteligentny rozwój

Program GEKON

Zupełną nowością w programach unijnych jest program GEKON, który jest generatorem koncepcji ekologicznych.  Prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych: 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.