POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

european union

KONKURSY w 2015 ROKU!

Wszyscy, którzy w roku 2015 planują postarać się o dotację mogą przygotować się na udział w konkursach w ramach siedemnastu programów i działań w zakresie nowej perspektywy 2014-2020. Możemy spodziewać się także nowych programów, których celem będzie podniesienie innowacyjności polskich

dotacje na lata 2014-2020

PIERWSZY KONKURS W 2014 ROKU!

Wczoraj odbyło się posiedzenie mające na celu omówienie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Co zostało ustalone? Czy uda się komuś pozyskać dotację? Ile środków jest do wygospodarowania?  Pierwsze zostaną zatwierdzone kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1 PO PC Wysoka dostępność i

dotacja_POIR

WYŚCIG PO DOFINANSOWANIE– konkurs!

Beneficjenci programu Infrastruktura i Środowisko mają możliwość otrzymania środków na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych i ekosystemów kanalizacji zbiorczej. Wartość dofinansowania wynosi 20 mln euro i już od 15 grudnia można składać wnioski. Dla kogo? 1. jednostki samorządu terytorialnego