POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

PO POlska cyfrowa

INTERNET I NOWE TECHNOLOGIE W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Perspektywa finansowa kładzie dosyć spory nacisk na infrastrukturę szybkiego Internetu, po to, aby każdy mieszkaniec naszego kraju miał do niego dostęp. Czy uda się je pokonać napotykane przeszkody? Co utrudnia realizacje celu? Barierami, które spotykane są na drodze do realizacji

dotacje z unii europejskiej

Zachodniopomorskie przygotowuje się na konkursy unijne!

Już niebawem w województwie zachodniopomorskim zostaną ogłoszone konkursy dotyczące tzw. kontraktów samorządowych. Ten nabór ma na celu poznanie pomysłów na wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć. Duży nacisk w tym regionie zostanie postawiony na budowanie kontraktów samorządowych.  Co

program operacyjny inteligentny rozwój

INNOWACYJNOŚĆ TO PODSTAWA!

Już w drugim półroczu możemy spodziewać się pierwszych naborów z programów operacyjnych dotyczących innowacyjności oraz działalności naukowo-badawczej. Bardzo ważnym celem, który został zaplanowany do zrealizowania jest zmiana proporcji generowania projektów, tak aby nawet 2/3 z nich wynikało z realnych potrzeb