POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

PO IR 2

Koniec negocjacji z Komisją Europejską już bliski!

To już ostatni etap negocjacji w sprawie RPO z KE. Istnieje szansa, że październik będzie miesiącem, w którym zostaną podpisane programy pomiędzy marszałkami a Komisją Europejską. Czas na podsumowanie informacji na temat dotacji w perspektywie finansowej 2014-2020! Polska w ramach

dotacje na lata 2014-2020

Śląsk wspiera środowisko w nowej perspektywie !

Mieszkańcom województwa śląskiego udało się pozyskać pieniądze w projekty mające na celu poprawę jakości życia w kwestii środowiskowej. Kwota jaką otrzymali wynosi ponad 236 mln euro. Obecnie zadaniem województwa śląskiego jest przygotowanie odpowiedniego dokumentu strategicznego → RPO 2014-2020, który służyć

unijne fundusze

Koniec naborów w województwie mazowieckim!

Tym przedsiębiorcom, którym udało się złożyć wniosek gratulujemy. Do 5 września przedsiębiorcy mieli czas, by złożyć wniosek o dotację dla mikro, małych i średnich firm. Maksymalna kwota, jaka była przeznaczona dla mazowieckich przedsiębiorców to wartość około 800 000 zł. Nabór