POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami.
Chętnym do wzięcia udziału w naborach w ramach POIR polecamy skontaktować się z naszymi specjalistami.


Young Consulting
Lider Doradztwa Europejskiego
Telefon: 123 984 317
E-mail: bok@programinteligentnyrozwoj.pl
Odwiedź naszą stronę: www.Young-Consulting.pl

fundusze

TRWA NABÓR WNIOSKÓW!  

Już dawno weszliśmy w perspektywę finansową 2014-2020 i już było ogłaszane kilka konkursów. Warto być na bieżąco z aktualnymi naborami, bo to tylko zwiększa szansę na pozyskanie dotacji unijnej, która pozwoli zrealizować określony cel. Jednym z takich programów jest program

fundusze unijne

NABÓR WNIOSKÓW – „Działanie 1.1.1”

ZŁÓŻ WNIOSEK! Najlepszym rozwiązaniem na pozyskanie dodatkowych środków pozwalających na realizację projektu czy wdrożenie nowej technologii jest postaranie się o dofinansowanie z UE. Obecnie trwa nabór wniosków w ramach podprogramu „Działanie 1.1.1.”. Warto więc złożyć wniosek! Celem programu jest dofinansowanie

POIR

Dotacje na innowacje – nabór wniosków!

Celem programu „Dotacje na innowacje” jest zdobycie i maksymalne wykorzystanie wiedzy oraz najnowszej technologii, aby móc opracować nowsze produkty. To bardzo dobry program w ramach którego warto wziąć udział w konkursie. Program skierowany jest do firm, których projekty mają na