POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

program operacyjny inteligentny rozwój

INNOWACYJNOŚĆ TO PODSTAWA!

Już w drugim półroczu możemy spodziewać się pierwszych naborów z programów operacyjnych dotyczących innowacyjności oraz działalności naukowo-badawczej. Bardzo ważnym celem, który został zaplanowany do zrealizowania jest zmiana proporcji generowania projektów, tak aby nawet 2/3 z nich wynikało z realnych potrzeb

POIR

RPO w województwie małopolskim!

Władze województwa małopolskiego mają do wygospodarowania kwotę o wartości 2,9 mld euro. Na co zostaną przeznaczone środki unijne? Finansowanie w nowej perspektywie 2014-2020 skoncentruje się głównie na inteligentnych specjalizacjach, czyli tych stronach regionu, w których zainwestowanie przyniesie najwięcej korzyści. Cele:

dotacja POIR

RPO Województwo Lubuskie

Wczoraj odbyła się Konferencja mająca na celu ustalenie strategii działania Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Lubuskiego. Nowa perspektywa finansowa dała temu regionowi do dyspozycji aż 906 mln euro. Z wszystkich programów operacyjnych do województwa trafi o 3 mln zł więcej niż