POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

dotacja POIR

Powstaną firmy w województwie opolskim!

Unia Europejska postanowiła wspomóc opolskich bezrobotnych i przeznaczyła dla nich pomoc o wartości 9,5 mln zł. Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć te pieniądze na założenie własnej działalności gospodarczej. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą zainwestować w swoje życie i ustabilizować

środowisko

Program LIFE – dofinansowanie 2014-2020

Poprzednikiem programu LIFE był w poprzedniej perspektywie finansowej LIFE+ 2007-2013. Po co został stworzony tego rodzaju program? Głównie po to, aby zapewnić w przyszłości odpowiednie środki pozwalające na bardzo potrzebną dzisiaj ochronę środowiska. Program LIFE w obecnej perspektywie finansowej ma

dotacje_unijne

Rząd zaakceptował Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Celem programu jest stworzenie nowych miejsc pracy, wzrost liczby organizacji obywatelskich oraz wsparcie inicjatyw lokalnych. Wartość środków, które mają pomóc zrealizować ten cel to prawie 3 mld zł. Skąd te pieniądze? Z budżetu państwa, z dotacji unijnych oraz środków samorządowych.