POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

fundusze_unijne

RPO województwa Podkarpackiego wystartowało – pierwsze nabory!

Wystartował pierwszy nabór dotyczący Regionalnych Programów Operacyjnych. Jako pierwsze wyzwanie podjęło województwo Podkarpackie. Nastąpił właśnie odpowiedni czas, który daje przedsiębiorcom szansę na uzyskanie funduszy unijnych umożliwiających realizację przedsięwzięć. Każdy, kto weźmie udział w naborze ma szansę na pozyskanie dodatkowych środków.

PO IR 2

Ustawa wdrożeniowa została przyjęta!

Zaakceptowanie Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską pozwala nam na podjęcie dalszych kroków mających na celu realizację obranych celów na nową perspektywę finansową 2014-2020. Realizacja celów będzie możliwa, gdy Polska dostosuje nasze prawo do odpowiednich regulacji UE oraz do stworzenia mechanizmów

POIR

28 mln zł na kulturę!

Województwo kujawsko-pomorskie ma szansę na otrzymanie pieniędzy w ramach RPO na projekty inwestycyjne. Kwota do rozgospodarowania to aż 28 mln złotych. Inwestycje, które mają być sfinansowane dzięki tym środkom to: * budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów kultury, * renowacja obiektów