POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

dotacja POIR

RPO Województwo Lubuskie

Wczoraj odbyła się Konferencja mająca na celu ustalenie strategii działania Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Lubuskiego. Nowa perspektywa finansowa dała temu regionowi do dyspozycji aż 906 mln euro. Z wszystkich programów operacyjnych do województwa trafi o 3 mln zł więcej niż

fundusze

Już możemy zacząć działać!

Wszystkie programy operacyjne zostały zaakceptowane. Możemy już więc podjąć odpowiednie działania zmierzające do wdrażania programów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Czy uda się osiągnąć zamierzone cele? Czy otrzymaliśmy wystarczającą ilość środków?  Ostatnim programem jaki został zaakceptowany jest PO IR oraz

dotacje UE

Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Co to jest poddziałanie 1.1.1 ? Kto może otrzymać dofinansowanie? Sprawdź i zyskaj swoje szanse na dotację! Celem poddziałania 1.1.1 jest realizacja projektów ułatwiających podniesienie zdolności inwestycyjnych.   Dla kogo środki? Projekty zlokalizowane poza Trójmiastem będą mogły liczyć na większe