POIR

PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i sektora nauki z przedsiębiorstwami. Docelowo zostanie przestawiona sfera nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom, a następnie całemu społeczeństwu.

dotacja_POIR

WYŚCIG PO DOFINANSOWANIE– konkurs!

Beneficjenci programu Infrastruktura i Środowisko mają możliwość otrzymania środków na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych i ekosystemów kanalizacji zbiorczej. Wartość dofinansowania wynosi 20 mln euro i już od 15 grudnia można składać wnioski. Dla kogo? 1. jednostki samorządu terytorialnego

fundusze

ZDROWIE W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POD KONTROLĄ!

Zauważalnym faktem jest to, że pieniądze, które otrzymujemy od UE pomagają poprawić stan gospodarki naszego kraju i poprawić jakość życia mieszkańców. Pieniądze są przydzielane w wielu kategoriach takich jak np. infrastruktura, cyfryzacja. Co przyniesie perspektywa finansowa 2014-2020 dla zdrowia? Sprawdźmy!

dotacje_unijne

Kontrakty terytorialne podpisane!

14 listopada 2014 roku zostały podpisane kolejne Kontrakty Terytorialne dotyczące województw takich jak  świętokrzyskie, wielkopolskie, opolskie, łódzkie, dolnośląskie, lubuskie i warmińsko-mazurskie. Czym jest Kontrakt Terytorialny? Głównym jego celem jest wskazanie najważniejszych celów, które muszą zostać zrealizowane w nowej perspektywie finansowej.